Pandemi och klimatkris – hur kan satsningar på ventilation bidra med lösningar?

Under morgonen den elfte februari arrangerades ett webbinarium av Svensk Ventilation med Antoni Lacinai som moderator. Temat för webbinariet var Pandemi och klimatkris ­– hur kan satsningar på ventilation bidra med lösningar?

Över 200 deltagare fick lyssna på när vd Britta Permats inledde med att berätta om Svensk Ventilations nya rapport Klimatkatalysatorn, i vilken det fastställs vad ventilation spelar för roll gällande klimat och hälsa.

Klimatkatalysatorn

Rapporten Klimatkatalysatorn släpptes nyligen av Svensk Ventilation. I den kan vi läsa att vi spenderar majoriteten av våra liv inomhus och framför allt hemma. Men hur mår egentligen luften i våra hem? Rapporten vittnar nämligen om att nästan 80 % av Sveriges småhus och hälften av flerbostadshusen har en luftomsättning som understiger riktvärdet.

Två av vår tids största utmaningar är pandemi och klimatkris, i vilka ventilation har en nyckelroll. Genom att ha bra och smart ventilation, kan vi både förebygga smittspridning och dessutom sänka energiåtgången.

Man kan inte renovera utan att ventilera! Potentialen för energieffektivisering blir bara bättre med ventilationsåtgärder, menade Britta Permats.

Britta presenterade också de möjligheter och lösningar som finns – exempelvis att installera Geo-FTX som ventilationssystem. Geo-FTX är ett system som förvärmer uteluften under vintertid och frikyler den under sommaren, vilket innebär att energiåtgången blir betydligt mindre. Även om inte alla fastigheter har möjlighet att byta till FTX, skulle det gå att spara 2,2 TWh årligen om vi bytte system i 60 till 70 procent av beståndet byggt mellan 1961 och 1985.

Medhåll från politiker och branschen

Deltog på webbinariet gjorde även de bostadspolitiska talespersonerna Emma Hult (MP) och Ola Johansson (C) som båda såg möjligheterna i åtgärderna Britta presenterade. De var överens om att vi måste spara mer energi och undrade i sin tur var fastighetsägarna finns – varför genomförs inte de här åtgärderna?

Under paneldebatten, som var den sista delen av webbinariet, fick Rikard Silverfur (Fastighetsägarna) möjlighet att svara på frågan.

– Det är när det kommer till lönsamheten som problemen uppstår. Det finns flera utredningar som konstaterar att det är svårt att räkna hem åtgärder av det här slaget. Det handlar bland annat om att det inte räknas som bruksvärdeshöjande, sade Rikard Silverfur.

Diskuterade och presenterade sin syn på ventilationens roll för klimat och hälsa gjorde alla paneldebattörer:

  • Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola
  • Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna
  • Peter Brander, sakkunnig ventilation på Boverket
  • Marie-Louise Luther, intressepolitisk handläggare inomhusmiljö på Astma- och Allergiförbundet
  • Britta Permats, vd för Svensk Ventilation

Se webbinariet i sin helhet här!