Ventilationens betydelse i skolan

Inför terminsstarten 2021 kommer elever få komma tillbaka till sina klassrum, och allt fler vuxna återgår till sina arbetsplatser. Men smittspridningen har inte avstannat och det är viktigt att upprätthålla alla förebyggande åtgärder för att förhindra vidare smittspridning.

Under Covid-19 har ventilationens betydelse ökat. Ventilation för bort föroreningar och smittämnen som finns svävande i luften och tillför frisk luft utifrån. Vid dålig ventilation ökar mängden smittämnen och föroreningar i luften, vilket leder till att risken för smittspridning och annan övrig ohälsa ökar.

Nu när både barn och vuxna återgår till skolan och sina arbetsplatser är det därför extra viktigt att ventilationen fungerar som den ska och uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Inför terminsstarten har Folkhälsomyndigheten gett ut nya rekommendationer för förebyggande åtgärder för att hålla smittspridningen nere. Där lyfts ventilation som en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten skriver i sin rekommendation:

”Se till att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.”

Fler länder satsar på bra inomhusmiljö i skolan

I flera länder runt om i världen ökar nu satsningarna på ventilation i skolmiljö. Ett statligt projekt i USA ämnar bidra till att förbättra skolors ventilationssystem, i syfte att förebygga smittspridning och skapa en bättre inlärningsmiljö. Skolor kommer själva kunna söka pengar från det amerikanska skoldepartementet för att rusta upp sina lokaler och förbättra ventilationssystem.

Allt fler länder satsar även på att mäta koldioxidhalten i offentliga lokaler och skolor. En hög koldioxidhalt kan vara en indikation på att ventilationen inte är tillräcklig och/eller att för många personer vistas i lokalen för vad ventilationen klarar av.

Svensk Ventilation har tidigare skrivit om att Belgien infört mätning av koldioxidhalter i offentliga lokaler, något som både Schweiz och Storbritannien nu hakar på.

I båda länderna kommer koldioxidmätare sättas upp i klassrum, där koldioxidhalten inte bör överstiga 1000 ppm CO2. Överstiger mätningen 1000 ppm är det en indikation på att för många personer vistas i lokalen för vad ventilationen klarar av.

I en artikel från BBC News kan vi läsa om att 25 miljoner pund från den brittiska staten kommer gå till inköp av koldioxidmätare i klassrum.

Enligt Kevin Courtney, Generalsekreterare vid the National Education Union, kan det här vara ett första steg för att acceptera fackets önskan kring att det behövs finansiering för bra ventilation.

– It follows examples set by administrations in New York City, Scotland and Ireland. Sadly, Gavin Williamson failed to get on the front-foot over the summer but the initial investment of £25m in CO2 monitors is welcome now and will start to make a difference. It is vital, though, that government must also commit to supporting schools to address any ventilation problems identified by these monitors, berättar Kevin Courtney.

Courtney menar att det här bara är ett sätt att identifiera ventilationsproblem och inte att lösa dem.