Ny vägledning om osuppfångning i spipskåpor

En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har tagit fram en vägledning för osuppfångning i spiskåpor för bostäder. Syftet är att underlätta för beställare att välja spiskåpor och luftflöden, genom att visa vid vilka förhållanden (luftflöden och installationshöjd) som tillverkarna bör mäta och redovisa osuppfångningen.

Vägledningen omfattar ej kanalanslutna evakuerande (ej återcirkulerande) köksfläktar för bostäder, men arbete pågår utöka vägledningen till detta för publicering under 2022.

Till vägledningen

Bakgrund
Gällande standard EN 13141-3:2017 kräver att spiskåpor provas med kåpan 60 cm ovanför spisen och med det flöde som ger 75 % osuppfångning. Procenttalet har, trots att det kommer från en laboratoriestandard, ofta uppfattats som en lämplig kravnivå för forceringsflödet i verkliga kök. Men i många fall blir detta flöde så stort att man får problem med ersättningsluft, undertryck och för trånga kanaler. Dokumentet vägleder tillverkarna att redovisa osuppfångning under förhållanden som ligger närmare svensk praxis, nämligen:

  • Luftflödena 20, 30 och 40 liter per sekund.
  • Installation i kök med överskåp 50 cm ovan spis.