Kanalen nr. 3, 2023

Tredje upplagan av Kanalen innehåller:

  • Inomhusluftens framtid
  • Boverkets framtida krav på luft
  • Marknad & konjunktur
  • Remisser & standarder
  • Marknad & konjunktur
  • Myndigheter & utbildning
  • Nya publikationer:

KANALEN 3, 2023