Nya filterklasser med ISO 16890

Slipp obehagliga överraskningar 2018 ‒ lär dig de nya filterklasserna!

Under 2018 blir det stora förändringar för alla som specificerar, köper och hanterar ventilationsluftfilter. Den gamla standarden EN 779 med filterklasserna G4, M5, F7 osv upphör att gälla. Istället ska vi använda ISO 16890, som klassar luftfilter på ett helt annat sätt. Filtren mäts och klassas separat för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret skiljer av. Läs mer.

Standarden presenteras av Anders Flyckt, expert på partikelfiltrering inom Camfil Svenska AB. Anders har lång erfarenhet av filterteknik och har bl.a. arbetat med kvalitets- och standardiseringsarbete.

Tid och program
Måndag 13 november 2017.
11.30 Lunchsmörgås och kaffe.
12.00‒13.00 Föredrag med frågestund.

Plats
Hägerstensåsens medborgarhus, Riksdalervägen 2, Hägersten.

Arrangörer
Svensk Ventilation, Stockholms lokalavdelning.
Energi & Miljötekniska föreningen.
Funktionskontrollanterna i Sverige.

Pris
Mötet är gratis för medlemmar i Svensk Ventilation. Övriga betalar 100 kr kontant.

anmälan

Kontaktperson
Erik Österlund, erik.osterlund@svenskventilation.se, 08-7627556