Webbföreläsningar för medlemmar 2020-21

Här har vi samlat alla webbföreläsningar som genomfördes mellan 2020 – 2021.

Klicka på genomförda föreläsningar för att titta!

Föreläsare/kursledare för de första fyra föreläsningarna, samt föreläsning sju och åtta, är Angela och Klas Röhr från Vent & Event Sverige AB. Föreläsningarna är smakprov från olika längre utbildningar som Angela och Klas brukar hålla för branschen om arbetsmiljö, ledarskap, kommunikation och samverkan/partnering.

Karriärvägar

Karriärvägar: en bransch med många möjligheter. Webbinariet går igenom karriärvägar och passande utbildningar för olika möjligheter. 54:57 minuter, inspelad 2021-05-24

CE-märkning av sammansatta maskiner i byggnader

Varför CE-märkning? Vad händer om man inte CE-märker? Vem ansvarar för CE-märkning? Lagar, förordningar, begrepp, förklaringar, redovisning och dokumentation. 49 minuter, inspelad 2021-03-08.

Projektekonomi – projektledarens ansvar

Är projektekonomi bara siffror? Vi vill påstå att det handlar om ledarskap och teamwork. Att ha kontroll på utgifterna men fokus på intäkten. Göra rätt saker i rätt ordning, struktur, rutiner = god ekonomi! 56 minuter, inspelad 2021-03-01.

Arbetsmiljö för Chefer och Ledare

Vi är alla varandras arbetsmiljö. Hur skapar vi bra arbetsmiljö? Spelar vi varandra på bästa foten? Tips, råd, lagar och regler. 50 minuter, inspelad 2020-11-23.

Ledarskap i projektprocessen

Som projektledare är du verkställande direktör för projektet. Det är din roll att se till att projektet bedrivs enligt plan och vara den som är ansvarig inför beställaren. 54 minuter, inspelad 2020-11-30.

Kommunikation – från frustration till förståelse

För att förstå andra och kunna ta ansvar för sin del i att skapa ett team behöver vi lär känna oss själva och varandra. Hur kompletterar vi varandra och nyttjar varandras styrkor? Vad vill vi kommunicera för känsla till medarbetare och kunder? 53 minuter, inspelad 2021-01-11.

Samverkan och partnering

Kan samverkan/partnering vara en lösning för att minska felen, höja kvalitén, minska arbetsolyckor, förbättra arbetsmiljön, attrahera ungdomar och kvinnor till branschen? Vi tror det! 63 minuter, inspelad 2021-01-18.

Projektekonomi – projektledarens ansvar

Föreläsning sju. Är projektekonomi bara siffror? Vi vill påstå att det handlar om ledarskap och teamwork. Att ha kontroll på utgifterna men fokus på intäkten. Göra rätt saker i rätt ordning, struktur, rutiner = god ekonomi! 56 minuter, inspelad 2021-03-01.


Föreläsare för den femte föreläsningen är Pia Hermansson, bygglovschef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad. Pia är VVS-ingenjör och arbetade tidigare på Bengt Dahlgren AB.

Bygglagstiftning och ventilation, hör det ihop?

Som entreprenör finns det lagar och regler som man måste följa för att kunna kvalitetssäkra det du bygger. Denna föreläsning ger dig en inblick i vad som berör ventilationen och hur du hittar i regelverket. Inspelad 2021-01-25, 53 minuter. Presentationsbilder i pdf-format


Anders Hedström från IAQ Sweden AB håller i seriens sjätte föreläsning. Anders är en uppskattad presentatör inom luftkvalitet och har ett långt förflutet inom filterbranschen.

Luften ‒ vårt viktigaste livsmedel

Hur kan vi påverka luften inomhus att bli ännu mer ren och vad har vi lärt oss av Covid-processen? Inspelad 2021-02-08, 44 minuter.
Utlovad länk till WHITE PAPER Ambient ultrafine particles: evidence for policy makers.

 


Viktor Sterner är entreprenadjurist på Installatörsföretagen.

Lunchmöte i hybridform: Ökade materialpriser & försenade materialleveranser

Vad säger standardavtalen och vad kan du göra? Under våren 2021 har många företag råkat ut för stora prisökningar på material i sina entreprenader. Viktor Sterner, entreprenadjurist på Installatörsföretagen, förklarar hur AB 04 och ABT 06 reglerar situationen, hur försenade materialleveranser kan hanteras och ger tips på vad ett företag kan göra för att förebygga riskerna med materialprisökningar. Inspelad 2021-11-08, 1:14 timmar.


Öppet webbinarium: Automatisk kontinuerlig OVK

Locum AB testar sedan en tid att automatiskt övervaka ventilationssystemet och inomhusmiljön. Sensorer registrerar kontinuerligt samtliga mätvärden som ingår i en regelrätt OVK. Bör man digitalisera OVK? Vad vinner lokalanvändare och fastighetsägare på digitaliserad OVK? Varför blir inomhusmiljön bättre med en digitaliserad OVK? 55:07 minuter, inspelad 2021-10-05.


Öppet webbinarium: Brandsäkra genomföringar i olika väggkonstruktioner, vad är det som gäller?

År 2013 gick Sverige över till CE-märkta brandspjäll. Detta medförde flertalet ändringar i hur vi utför genomföringar i brandavskiljande konstruktioner. Denna föreläsning har som mål att försöka reda ut en del av de många frågor vi ofta får i ämnet; hur ska jag göra en godkänd brandgenomföringsinstallation med till exempel ett brandspjäll i olika väggkonstruktioner? 57:57 minuter, inspelad 2021-05-17.


Öppet webbinarium: Rumsakustik och ventilation

Gratis akustikkurs om grundläggande ljudteori speciellt framtagen för dig inom ventilationsbranschen. Föreläsare är Peter Nöjd, 1:10:51 timmar, inspelad 2021-06-14.


Öppet webbinarium: Rökkontroll; vad, varför och hur – en guide

En guide om skillnader och likheter med att stänga inne branden i en brandcell. Dagens presentatör är Andreas Martinsson från Rf-Technologies, har mångårig erfarenhet inom försäljning av brandspjäll, med fokus på rätt produkt på rätt plats för att få rätt säkerhetsnivå på ventilationsbrandskyddet. 59:53 minuter, inspelad 2021-09-27.


Öppet webbinarium: Värmeåtervinning och luftläckage

Dagens presentatör William Lawrance är produktchef på Swegon och ordförande i den europeiska standardiseringsgruppen för luftbehandlingsaggregat.
Ventilationsbranschens verkliga trumfkort för att minska fastigheternas energiförbrukning är att återvinna värmen i den begagnade luft som förs ut ur byggnaden. Flera metoder finns och tekniken har förfinats i decennier. Eurovents färska vägledning Luftläckage i luftbehandlingsaggregat – Eurovent 6/15, som nyligen kom ut i svensk översättning, visar hur man ska göra för att bäst utnyttja tekniken och undvika läckage som annars kan förorena tilluften och slösa med energi. 59 minuter, inspelad 2021-11-15.
Länk till presentationsbilderna som pdf.

 

Kommande föreläsningar