Luften inne dödar

Utgiven 1 juli 2004

Varje år dör minst 500 personer på grund av dålig luft inomhus. Antalet barn med allergier ökar kraftigt och mycket tyder på att det är just inneluften som är den största orsaken till det. Den här boken är skriven för alla som vill ha bra luft inomhus, såväl användare som fackmän. Här finns information om tekniken för att skapa ren luft, var forskningen står idag samt vilka lagar och förordningar som finns inom området. Läs boken, använd kunskapen och insikten den ger, och kräv ren luft inomhus.

Om boken

En faktabok om tekniken för att skapa ren luft, var står forskningen idag, vilka lagar och förordningar finns inom området. Boken baseras på professor Anders Svenssons rapport ”Bra Ventilation”.

Pris för boken

Medlem i Svensk Ventilation 1 ex gratis, ytterligare ex 50:- Ej Medlem i Svensk Ventilation 1 ex gratis, köper ytterligare ex via Svensk Byggtjänst

Gratis Pris:
Gratis Medlemspris:
50kr Pris (fler än en):
Beställ