Vägledning Fläkt i drift

Utgiven 31 mars 2018

Denna vägledning kompletterar Brandboken Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation. Syftet är att förtydliga vad Fläkt i drift innebär och hur man praktiskt kan lösa Fläkt i drift från projektering till underhåll.

  • Vilka byggnader lämpar sig för Fläkt i drift?
  • Vilka temperaturer tål vanliga ventilationskomponenter under 30-60 minuter?
  • Kraftmatning.
  • Styrfunktioner.
  • Information till brukarna.

Läs innehållsförteckning

Vägledningen erbjuds även till ett förmånligt paketpris tillsammans med ”Brandboken” Praktiska lösningar – Brandskydd – Ventilation. Till paketerbjudandet

I arbetet med att ta fram denna vägledning har produktleverantörer, konsulter, entreprenörer varit delaktiga för att kunna få fram en fungerande helhet. Det är viktigt att förstå att de konkreta exempel som redovisas bara är ETT förslag. Det kan finnas många andra förslag eller tekniska lösningar som fungerar bra och uppfyller kraven. Vi hoppas att denna vägledning blir ett hjälpmedel för er alla, leverantörer, entreprenörer, konsulter, besiktningsmän med flera.

Format A4, 28 sidor.

400kr Pris:
200kr Medlemspris:
Beställ