Branschrekommendationer

Utredning av ventilationssystem enligt SWESIAQ

Utgiven 14 mars 2017

SWESIAQ:s råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem. Rapporten är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ-modellen – SWESIAQ:s råd vid innemiljöutredningar. Metodiken tar hänsyn till...

Pris: Gratis

Eurovent Air Curtains Guidebook

Utgiven 31 mars 2016

Praktisk verktygslåda för alla som arbetar med luftridåer Eurovents vägledning om luftridåer visar hur man väljer, installerar och sköter luftridåer. Den beskriver också vilka olika tekniker som...

Pris: Gratis

Imkanal 2012:2

Utgiven 1 maj 2015

Branschrekommendationen Imkanal 2012:2 är avsedd att användas som utformningsunderlag inför installation eller byggnation av imkanaler. Den kan även användas vid ombyggnad eller ändring av imkanaler, och...

Pris: Gratis

Ritningsbeteckningar

Utgiven 29 januari 2015

Ritningsbeteckningarna är kompletterade med sakvaror och finns på bipkoder.se som är resultatet av ett SBUF-projekt. Bipkoder.se innehåller även beteckningar för VS och EL och kommer att...

Pris: Gratis

Rena kanaler – renhetsklasser för ventilationssystem

Utgiven 15 oktober 2014

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare www.rsvr.nu avser med denna branschstandard att fastställa renhetsklasser som är anpassade efter det faktiska brukandet och som fastighetsägare, förvaltare, driftspersonal, besiktningsmän och rengörare kan...

Pris: Gratis

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning

Utgiven 29 november 2013

Riktlinjer för redovisning av produktdata Dessa riktlinjer visar hur årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare ska beräknas med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från...

Pris: Gratis

Luftfilterval i flerfamiljshus

Utgiven 31 januari 2013

Förenklat luftfilterval för flerfamiljshus med centraliserade ventilationssystem En arbetsgrupp inom Svensk Ventilation har utarbetat en vägledning för filterval i flerbostadshus. Vägledningen riktar sig till bostadsrättsföreningar...

Pris: Gratis
12