Branschrekommendationer

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning

Utgiven 29 november 2013

Riktlinjer för redovisning av produktdata Dessa riktlinjer visar hur årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare ska beräknas med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från...

Pris: Gratis

Anbudsförfrågan om luftfilter

Utgiven 5 maj 2019

Rekommendationen visar i detalj vad som bör ingå i en anbudsförfrågan för luftfilter så att hänsyn tas till både hälsoaspekter och energieffektivitet. Utgåva 3 finns...

Pris: Gratis

Verkningsgrad värmeväxlare

Utgiven 3 maj 2012

Temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem Dessa riktlinjer gäller redovisning av temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem med avsedd användning i byggnadsventilation. Svensk...

Pris: Gratis

Kalkylera med LCCenergi – Riktlinjer för val av indata – Luftbehandlingssystem – V-skrift 2003:1

Utgiven 31 januari 2003

Svensk Ventilation avser att med denna skrift klarlägga hur de indata väljs som ska införas på blanketterna T-1 till T-3 i Sveriges verkstadsindustriers skrift ENEU 94. Skriften...

Pris: Gratis