Branschrekommendationer

Imkanal 2012:2

Utgiven 1 maj 2015

Branschrekommendationen Imkanal 2012:2 är avsedd att användas som utformningsunderlag inför installation eller byggnation av imkanaler. Den kan även användas vid ombyggnad eller ändring av imkanaler, och...

Pris: Gratis

Ritningsbeteckningar

Utgiven 29 januari 2015

Ritningsbeteckningarna är kompletterade med sakvaror och finns på bipkoder.se som är resultatet av ett SBUF-projekt. Bipkoder.se innehåller även beteckningar för VS och EL och kommer att...

Pris: Gratis

Rena kanaler – renhetsklasser för ventilationssystem

Utgiven 15 oktober 2014

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare www.rsvr.nu avser med denna branschstandard att fastställa renhetsklasser som är anpassade efter det faktiska brukandet och som fastighetsägare, förvaltare, driftspersonal, besiktningsmän och rengörare kan...

Pris: Gratis

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning

Utgiven 29 november 2013

Riktlinjer för redovisning av produktdata Dessa riktlinjer visar hur årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare ska beräknas med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från...

Pris: Gratis

Anbudsförfrågan om luftfilter

Utgiven 5 maj 2019

Rekommendationen visar i detalj vad som bör ingå i en anbudsförfrågan för luftfilter så att hänsyn tas till både hälsoaspekter och energieffektivitet. Utgåva 3 finns...

Pris: Gratis

Verkningsgrad värmeväxlare

Utgiven 3 maj 2012

Temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem Dessa riktlinjer gäller redovisning av temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem med avsedd användning i byggnadsventilation. Svensk...

Pris: Gratis

Kalkylera med LCCenergi – Riktlinjer för val av indata – Luftbehandlingssystem – V-skrift 2003:1

Utgiven 31 januari 2003

Svensk Ventilation avser att med denna skrift klarlägga hur de indata väljs som ska införas på blanketterna T-1 till T-3 i Sveriges verkstadsindustriers skrift ENEU 94. Skriften...

Pris: Gratis