Vedeldning och diesel värst

Luftföroreningar är fortfarande ett allvarligt hot mot vår hälsa, särskilt i våra tätorter. Här har de lokala utsläppen från trafik och vedeldning med tiden seglat upp som de farligaste utsläppskällorna. Naturvårdsverket slutredovisade den 7 februari sitt forskningsprogram Frisk luft och klimat (SCAC). Forskare från Karolinska Institutet, Umeå universitet och Göteborgs universitet har sedan 2013 studerat hur luftföroreningar påverkar hjärt-kärlsjukdomar, lungfunktion och graviditetsutfall. Resultaten visar tydliga samband mellan

  • stroke och sotpartiklar
  • låg födelsevikt och avgaspartiklar
  • nedsatt lungfunktion och trafikpartiklar.

Rätt ventilation ger renare inomhusluft

Även vid en hårt trafikerad gata med höga partikelhalter så kan man bo med god luftkvalitet – om man väljer rätt ventilationsteknik. I ett bostadshus byggt 1969, beläget mitt på Hornsgatan i Stockholm, installerade man från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, så kallad FTX. Förutom att filtrera inkommande luft så kunde den nya ventilationen ta in luften från gårdssidan. Tidigare togs luften in via springventiler på fasaden mot gatan. Efter installationen sjönk därför partikelhalten inomhus radikalt jämfört med uteluften. Uteluften hade då cirka 22 miljoner partiklar/kbm vid 0,3 μm jämfört med tilluften i lägenheten som hade cirka åtta miljoner partiklar/kbm vid 0,3 μm storlek.

Läs mer om FTX på Hornsgatan

Bra och välskötta ventilationssystem med god filtrering är ett beprövat sätt att få bättre luft inomhus i våra städer. Läs vår rekommendation: Luftfilterval i flerfamiljshus

Läs IVL:s pressmeddelande

ladda ner SCAC-rapporten

titta på SVT Nyheter