Publikationer

Guidance Document on Ecodesign requirements for ventilation units

Utgiven 10 februari 2017

Frågor och svar om tillämpningen av ekodesignförordningen för ventilation EU 1253/2014. Eurovent och EVIA står gemensamt bakom denna sammanställning som är ett resultat av EU-kommissionens...

Pris: Gratis

Ett livsviktigt uppdrag

Utgiven 1 januari 2017

En presentation om Svensk Radonförening. Svensk Radonförenings medlemmar bidrar till bättre inomhusklimat. Radonkontroll och -åtgärder är lösningen på oron över att leva i förhöjd radonhalt. Svensk...

Pris: Gratis

Redo att växla upp

Utgiven 7 december 2016

Fastighetsägare och fastighetsförvaltare i miljonprogramsområden om energieffektivisering och synen på politiska reformer. Sveriges miljonprogramsområden har sedan länge ett omfattande upprustnings- och energieffektiviseringsbehov. Många av flerbostadshusen har...

Pris: Gratis

AER – Svensk Ventilations tidning

Utgiven 5 april 2016

Frisk inomhusluft viktig för folkhälsa och konkurrenskraft Sverige är ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen, med bra förutsättningar för innovationer och användning av ny teknik. Men konkurrensen om...

Pris: Gratis

Eurovent Air Curtains Guidebook

Utgiven 31 mars 2016

Praktisk verktygslåda för alla som arbetar med luftridåer Eurovents vägledning om luftridåer visar hur man väljer, installerar och sköter luftridåer. Den beskriver också vilka olika tekniker som...

Pris: Gratis

Energihandboken

Utgiven 1 juli 2015

Boken är slutsåld. Ny utgåva som e-bok planeras under våren 2020. Energismarta och konkreta råd om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer. Andra omarbetade upplagan. Pris...

Pris: Gratis

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan

Utgiven 30 juni 2015

Om kommunernas syn på arbetsmiljön i landets skolor och förutsättningarna att få ta del av det nya statsstödet till skolrenoveringar Majoriteten av Sveriges skolor är...

Pris: Gratis