Publikationer

Indoor Air – The Silent killer

Utgiven 1 juli 2004

Beställ boken ”Indoor Air – The Silent killer”. Pris Medlem i Svensk Ventilation 1 ex gratis, ytterligare ex 50:- Ej Medlem i Svensk Ventilation 1...

Pris: Gratis
Beställ
Läs mer
Första exemplaret är gratis - därefter koster det 50kr

Särtryck-Brandboken 2004

Utgiven 1 december 2005

Beställ särtrycket som vänder sig till montörer och omfattar Bilaga A-D i den gamla upplagan från 2004. Särtrycket är tryckt på vatten- och smutståligt papper samt...

Pris: 90kr (medlemspris: 25kr)
Beställ
Läs mer

Allas rätt till ren luft (video)

Utgiven 1 april 2004

Det borde vara en självklarhet att få andas ren luft – men så är det inte. Det vi inte kan ta på och inte kan se,...

Pris: Gratis

Bra Ventilation

Utgiven 10 december 2003

Rapport från ett nordiskt samverkansprojekt Rapporten redovisar, analyserar och kommenterar de forskningsresultat kring luftkvalitet och ventilationstekniska lösningar, som genomförts under senare år. Rapporten har utarbetats av professor Anders...

Pris: Gratis

Kalkylera med LCCenergi – Riktlinjer för val av indata – Luftbehandlingssystem – V-skrift 2003:1

Utgiven 31 januari 2003

Svensk Ventilation avser att med denna skrift klarlägga hur de indata väljs som ska införas på blanketterna T-1 till T-3 i Sveriges verkstadsindustriers skrift ENEU 94. Skriften...

Pris: Gratis