Broschyrer

Almedalen 2012 program

Utgiven 29 juni 2012

Pris: Gratis

Broschyr om Svensk Ventilation

I det svenska bistra klimatet vistas de flesta av oss till mer än 90 procent av vår tid inomhus. Det ställer naturligtvis hårda krav på...

Pris: Gratis

Energisnåla installationer

Utgiven 1 maj 2011

En ny möjlighet för Sverige Sverige och de övriga nordiska länderna driver på utvecklingen av energieffektiva ventilationslösningar. Nu har vi i samarbete med VVS Företagen,...

Pris: Gratis

Frisk luft ger friska barn

Utgiven 1 januari 2010

Visste du att 40% av alla barn har problem med astma och allergi? Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa...

Pris: Gratis

Bra ventilation sparar energi

Utgiven 1 januari 2010

Visste du att du kan spara 30-40% av dina uppvärmningskostnader genom bra ventilation? Bra ventilation – d v s ventilation med värmeåtervinning – är en...

Pris: Gratis

Materialsortering vid rivning och renovering

Utgiven 1 juni 2007

Broschyren fungerar som en handbok och hjälper installatörerna att ta sin del av ansvaret för avfallshanteringen vid renoverings- och rivningsarbeten. Den ger en mycket bra praktisk vägledning.

Pris: Gratis

Allas rätt till ren luft (video)

Utgiven 1 april 2004

Det borde vara en självklarhet att få andas ren luft – men så är det inte. Det vi inte kan ta på och inte kan se,...

Pris: Gratis