Räkna ut din medlemsavgift

Den minsta totala kostnaden för medlemskap är 6 000 kr. Första två åren är man provmedlem och betalar halv avgift, dock lägst 6 000 kr.

Den totala kostnaden är summan av:

2000 kronor
+ 0,11 % av omsättningen* upp till 20 miljoner kronor, dock minst 4000 kronor
+ 0,055 % av omsättningen* över 20 miljoner kronor.

Av den totala summan är 5000 kronor medlemsavgift till föreningen Svensk Ventilation. Medlemsavgiften är inte avdragsgill. Resten är seviceavgift till Svensk Ventilation AB. Serviceavgiften är avdragsgill.

*) Med omsättning menas fakturerad omsättning för varor och tjänster inom ventilation, sålda inom och utanför Sverige inklusive försäljning till dotterbolag utanför Sverige.

Dessa avgifter beslöts av föreningsstämman 2014-05-15 att gälla från och med 2015.

Räkneexempel:

Företagets omsättning* är 25 miljoner kronor.
20 mkr x 0,11% + 5 mkr x 0,055 % = 24750 kronor.
Totalsumma = 2000 kr + 24750 kr = 26750 kr.
Medlemsavgift = 5000 kr (ej avdragsgill).
Serviceavgift = 21750 kr (avdragsgill).

Halverad avgift (exempel)

(dock minst 6000 kr) för provmedlemmar första två åren. Exakt avgift beräknas enligt formel ovan. Med omsättning menas fakturerad omsättning inom ventilation.

Omsättning* Mkr Medlemsavgift kr Serviceavgift kr
2 5 000 1 000
5 5 000 1 000
10 5 000 1 500
20 5 000 7 000
50 5 000 15 250
100 5 000 29 000
200 5 000 56 500
500 5 000 139 000
1 000 5 000 276 500

 

Full avgift (exempel)

Exakt avgift beräknas enligt formel ovan. Med omsättning menas fakturerad omsättning inom ventilation.

Omsättning* Mkr Medlemsavgift kr Serviceavgift kr
2 5 000 1 000
5 5 000 2 500
10 5 000 8 000
20 5 000 19 000
50 5 000 35 500
100 5 000 63 000
200 5 000 118 000
500 5 000 283 000
1 000 5 000 558 000