Publikationer

Energieffektiv ventilation – God fastighetsekonomi

Utgiven 11 juli 2013

Att byta till ett energieffektivare luftbehandlingsaggregat är ofta den enklaste vägen att använda mindre energi och höja värdet på fastigheten. LCC-gruppen inom Svensk Ventilations stockholmsförening...

Pris: Gratis

Almedalen 2013 program

Utgiven 28 juni 2013

Pris: Gratis

Anbudsförfrågan om luftfilter

Utgiven 5 maj 2019

Rekommendationen visar i detalj vad som bör ingå i en anbudsförfrågan för luftfilter så att hänsyn tas till både hälsoaspekter och energieffektivitet. Utgåva 3 finns...

Pris: Gratis

Transmissionsförluster från otäta ventilationskanaler

Utgiven 4 september 2012

Hur samverkar isolering och täthet för att ge energieffektiva kanalsystem? Svensk Ventilation och Isoleringsfirmornas Förening, i samråd med Energimyndigheten, har undersökt energiförlusterna från olika täta...

Pris: Gratis

Almedalen 2012 program

Utgiven 29 juni 2012

Pris: Gratis

Verkningsgrad värmeväxlare

Utgiven 3 maj 2012

Temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem Dessa riktlinjer gäller redovisning av temperaturverkningsgrad i värmeväxlare för till- och frånluftssystem med avsedd användning i byggnadsventilation. Svensk...

Pris: Gratis

Broschyr om Svensk Ventilation

I det svenska bistra klimatet vistas de flesta av oss till mer än 90 procent av vår tid inomhus. Det ställer naturligtvis hårda krav på...

Pris: Gratis