Rapporter

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan

Utgiven 30 juni 2015

Om kommunernas syn på arbetsmiljön i landets skolor och förutsättningarna att få ta del av det nya statsstödet till skolrenoveringar Majoriteten av Sveriges skolor är...

Pris: Gratis

Virtuella Installationer, BIM

Utgiven 10 januari 2015

Svensk Ventilation har medverkat i Virtuella installationer, som har utarbetat stöd åt installatörer att komma igång med BIM och dra nytta av information från CAD-system till...

Pris: Gratis

Dålig inomhusluft – skolans dolda hot

Utgiven 1 september 2014

Skolan är Sveriges största arbetsplats. Arbetsmiljön i skolorna påverkar hur lärarna kan undervisa och hur elever tillgodogör sig undervisningen. En av de viktigaste delarna i...

Pris: Gratis

Fler VVS-ingenjörer behövs för att uppfylla energimålen

Utgiven 1 januari 2014

En rapport från Kyl & Värmepumpföretagen, Svensk Ventilation, Svenska Teknik&Designföretagen och VVS-företagen, december 2013. Sammanfattning Sverige står inför en massiv energieffektiviseringsprocess i och med den...

Pris: Gratis

Transmissionsförluster från otäta ventilationskanaler

Utgiven 4 september 2012

Hur samverkar isolering och täthet för att ge energieffektiva kanalsystem? Svensk Ventilation och Isoleringsfirmornas Förening, i samråd med Energimyndigheten, har undersökt energiförlusterna från olika täta...

Pris: Gratis

Bra Ventilation

Utgiven 10 december 2003

Rapport från ett nordiskt samverkansprojekt Rapporten redovisar, analyserar och kommenterar de forskningsresultat kring luftkvalitet och ventilationstekniska lösningar, som genomförts under senare år. Rapporten har utarbetats av professor Anders...

Pris: Gratis